Medlemsmöte – Hälsa och välmående

Gert Johansson talar om hälsa och välmående.