Träff med nya medlemmar

Bolltorpsvägen 8 Bolltorpsvägen 8, alingsås

Nya medlemmar hälsas välkomna till kansliet Bolltorpsvägen 8, Alingsås. Kontaktombuden medverkar. Vi bjuder på fika.