Valberedningen 2022

Katarina Lindqvist sammankallande Tel: 070-489 13 59

Lillemor Lauricella Tel: 070-860 66 12

Elisabeth Hallengren Tel: 070-949 44 56