Valberedningen

Katarina Lindqvist sammankallande Tel: 0322-121 91

Lillemor Lauricella Tel: 070-860 66 12

Elisabeth Hallengren Tel: 0302-432 42