Kontaktombud 2022

Kontaktombudsansvarig: Katarina Lindqvist Tel: 070-489 13 59

Artrit: Ruth Nilsson Tel: 073-994 70 28

Ersättare: Anette Blomgren Tel: 076-340 09 62

Artros: Stanley Sundvall Tel: 072-743 00 77

Ersättare: Berit Lennstrand Tel: 073-021 43 01

Bechterew/AS: Katarina Lindqvist Tel: 070-489 13 59

Fibromyalgi: Carina Pettersson Tel: 070-309 26 09

Ersättare: Kristina Poulsen Tel: 070-276 25 14

Socialombud: Ruth Nilsson Tel: 073-994 70 28

Systemsjukdomar: Ulla Larsson Tel:070-662 23 86