Styrelsen 2022

Ordförande Marita Ennerdal, Tel: 0709-741365

Vice ordförande Ruth Nilsson Tel: 073-994 70 28

Kassör Eva-Lill Nilsson Tel: 073-595 12 22

Sekreterare Lottie Lycke Tel: 070-946 39 43

Ledamot Maritha Hammarstrand Tel: 073- 057 91 11

Ledamot Carola Malmström Tel: 070-811 43 64

Ledamot Annemarie Tullsson Tel: 070-658 94 72