Kontakt / Styrelsen 2023 – Alingsås

Ordförande
Marita Ennerdal
070 – 974 13 65

Vice ordförande
Ruth Nilsson
073 – 994 70 28

Kassör
Eva-Lill Nilsson
073 – 595 12 22

Sekreterare
Lottie Lycke
070-946 39 43

Ledamot
Maritha Hammarstrand
073 – 057 91 11

Ledamot
Carola Malmström
070 – 811 43 64

Ledamot
Kerstin Björklund
070 – 713 16 13

Valberedning, sammankallande
Katarina Lindqvist
070 – 489 13 59

Valberedning
Lillemor Lauricella
070 – 860 66 12

Valberedning
Elisabeth Hallengren
070 – 949 44 56

Webbredaktör
Carola Malmström