Styrelsen önskar nya medlemmar välkomna till kansliet, Bolltorpsvägen 8, Alingsås. Konkaktombuden medverkar. Vi bjuder på fika!